Vi kjøper eller utvikler din tomt

Vi har lang erfaring med utvikling av boligprosjekter – først og fremst på Justneshalvøya. Men også for og med grunneiere over hele Sørlandet. Kjøp av eiendom, reguleringsarbeid, prosjektplanlegging og offentlige prosesser – helt frem til godkjent bolig – er noe av det vi liker best å jobbe med.
Vi har stått for kjøp og utvikling av tomteområder for våre prosjekter i mange år. Som eiendomsutviklere sitter vi på betydelig erfaring og kompetanse innen alt fra kjøp av eiendom, reguleringsarbeid, prosjektplanlegging og de offentlige prosessene, helt frem til flunkende nye boliger legges ut i markedet.
Vi har lang erfaring med utvikling av boligprosjekter for og med grunneiere over hele Sørlandet. Mange og gode referanseprosjekter har det blitt. Både for utbyggere, men aller mest boligprosjekter i egen regi.

Dette er også en trygghet for mindre aktører som besitter eiendommer med utviklingspotensial, men ikke ønsker eller kan gjennomføre det alene. Det er nettopp derfor du bør kontakte oss. Så kan vi sammen utvikle flotte prosjekter.
Etter mange års utvikling på Justneshalvøya, ønsker vi nå å løfte blikket. Så nå ser vi etter samarbeidspartnere på eiendommer på Sørlandet, og vi henvender oss derfor til deg som sitter med en eiendom dere tenker kan utvikles videre til et nye og flotte hus eller boligområder.