Bærekraft

KRAG bygger alle boliger med vannbåren varme, som reduserer utslipp. Vi tilbyr også energibrønn, som vil redusere strømforbruket til oppvarming av vann og hus med ca. 70%.

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på disse områdene»

KRAG legger stor vekt på at både vår egen virksomhet og våre leverandører respekterer grunnleggende menneskerettigheter og sikrer gode arbeidsforhold. Vi er dedikert til å bruke vår påvirkning for å redusere negative konsekvenser gjennom hele leverandørkjeden vår.

Vi følger OECDs retningslinjer for å sikre ansvarlig næringsliv, og vårt arbeid med å overholde loven er integrert i vår overordnede strategi. Vi gjennomfører nøye vurderinger for å forebygge hendelser som kan ha negativ innvirkning på miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter og korrupsjon.

Våre retningslinjer beskriver kontinuerlig innsats for å forhindre potensielt skadelige hendelser, og vi har etablert rutiner for å sikre etisk atferd i alle aspekter av vår virksomhet, inkludert personalpolitikk, kundehåndtering og evaluering av leverandører.

KRAG produserer boliger og hytter innendørs under kontrollerte og tørre forhold før delene transporteres til byggeplassen. Her heises de på plass og monteres i løpet av få dager, noe som resulterer i høyere kvalitet, økt trygghet og bedre forutsigbarhet.

Vår produksjonsprosess inkluderer bruk av elektriske trucker og el-biler, og vi legger stor vekt på håndtering av avfall, gjenbruk og grundig kildesortering. Vi tar også hensyn til miljøet ved å implementere vannbåren varme, tilrettelegge for energibrønner og installere bærekraftige vinduer i våre bygg. Dette gjenspeiler vårt engasjement for både kvalitet og miljøvennlighet.

Samarbeidspartnere