Trollbærveien 31

Soverom

5

Bad

3

BRA

210.7 m2

Total areal terrasse

36.5 m2

Solgt

Plantegning

Fasade

Nord/Vest Nord/Vest
Nord/Øst Nord/Øst
Sør/Vest Sør/Vest
Sør/Øst Sør/Øst

Plankart

Situasjonsplan

Byggebeskrivelse

Kledning: Med bakgrunn i uavklart situasjon om godkjent bruk av Royal Imp kledning så vil vi måtte avvente endelig kledningstype på prosjektet.  Blir Royal kledning godkjent så legges det til grunn for standard kledning, hvis ikke så er det Nord kledning som brukes som standard.

Yttervegg: Regnet utenifra Royal impregnert stående kledning eller Nord liggende og stående kledning.  36 og 23 mm lekting, Isola tape 9 mm GU X , 198 mm justert reisverk, fuktsperre, 48 mm ut lekting, 200 + 50 mm Glava isolasjon og 12 mm gips plater.

Innvendige vegger: Til skillevegger benyttes bindingsverk dimensjon tilpasset nødvendig veggtykkelse ihht. Teknisk behov, alle innvendige vegger som har behov for lyd demping isoleres.  Gips på begge sider.

Gulv: Bjelkelag dimensjoneres etter forskriftene. Til gulv i 2 etg. benyttes regnet fra undersiden, 12 mm gips , 36 mm himlingslekt, 200 mm isolasjon, justert bjelkelag, 22 mm sponplater  36 mm avrettingsmasse og Ecowood hard Eik parkett. Gulv U.etg. Godkjent Radon sikring, 30 cm Isopor, betong, fliser eller Laminatgulv. Laminat er Barry Alloc, type Elegant Eik.

Takverk: Til himling regnet nedenfra leveres 12 mm gips, 36 mm himlingslekt, fuktsperre, 35 cm Isolasjon, Q dekke og kompakt tak.

Listverk: Det leveres gulv og dør lister i malt kvalitet.

Luftebalkonger / veranda: Leveres med papp tekking og imp. Terrassebord (28 x 120 mm) på gulv. Veranda leveres med rekke i tre og glass ihht tegning.

Vinduer / balkongdører: Leveres fra Nordan, Gilje eller Uldal i malt kvalitet innvendig og utvendig,   U – verdi ihht. Forskrift.

Dører: Hoveddør leveres i malt kvalitet fra Nordan, Vi har valgt Horisont serien med 8 modeller og 14 farge varianter som standard inngangsdører.   Innvendige dører leveres fra Scanflex i standard farge Klassisk hvit og i Trend design, alle dører leveres med skilt og vridere. Andre farger kan leveres som tilvalg.

Kjøkkeninnredninger er satt til 100 000 kr netto, inkl montering. Kunde står fritt til å velge leverandør. Garderobeskap er ikke tatt med i leveranse.

Garasje: Leveres med ubehandlet betong på gulv, behandlet gips i tak og vegg. Garasjeport med automatisk åpner, kode lås og 2 stk håndsendere.

Malerarbeid: Gips i tak leveres ferdig sparklet og malt i klassisk hvit som standard farge. Gips på vegg leveres ferdig sparklet og malt i klassisk hvit standard farge. Listverk males en gang etter montering. Andre farger kan leveres som tilvalg.

Flisearbeid: Alle  våtrom er beregnet med nødvendige membraner. Bad i utleiedel leveres med fliser på gulv og oppkant, vegger i malt kvalitet, dusj vegger og fliser på vegg i dusj. Bad i 1. etg leveres med fliser på gulv og vegg, dusjvegger i glass. Bad i 2 etg leveres med fliser på gulv og oppkant, vegger i malt kvalitet, dusj vegger og fliser på vegg i dusj. Wc i 2 etg leveres med fliser på gulv. Vaskerom leveres med fliser på gulv og oppkant, vegger i malt kvalitet. Bod/ teknisk leveres med fliser på gulv og oppkant. Hall ved hovedinngang og gang i U etg leveres med fliser på gulv. Hybelinngang leveres med ca 2 m2 fliser på gulv. Alle fliser leveres fra Modena og er ihht. Våre standard leveranser.  (se utstilling på kontor)

Tilbake fylling til ringmur med subb som øverste sjikt. Utvendige arealer avrettes og pukkes. Utvendige murer og gjerder er ikke medtatt i pris.

Pipe: Det er ikke tatt med pipe og peis i tilbud men kan leveres som tilvalg.

Trapper innvendig: Leveres i malt kvalitet med stålspiler som standard. Tett trapp.

Utleiedel: Det gjøres klart for utleie del i U. etg med lydhimling og lyd spalte i betong samt tekniske installasjoner til mulig fremtidig kjøkken.

Ventilasjon/Støvsuger: 1 stk Balansert ventilasjonsanlegg. Støvsuger anlegg med 1 uttak i hver etg.

Oppvarming: Det er beregnet vann boren gulvvarme i huset ihht beskrivelse fra Øko AS.

Boligene er tegnet av  ARKICON AS  i samarbeid med KRAG BOLIG AS.

Krag Bolig forbeholder seg retten til å gjennomføre mindre tekniske justeringer i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Nedforinger og boksinger på grunn av tekniske føringer kan forkomme selvom det ikke er angitt på tegningene. Mindre avvik fra tegninger / planer kan forekomme.